Aktualności

1 lipca w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” odbyła się w sali senatu UwB, w obecności prorektorów i kanclerza Uniwersytetu, prezentacja systemu „Blackboard”, który obok modułu e-learningowego posiada inne funkcję użyteczne w zarządzaniu uczelnią.

- System ten jest jednym z najbogatszych w funkcje rozwiązań informatycznych obsługujących sektor akademicki – poinformowała Danuta Lachowiecka, dyrektor ds. sektora edukacyjnego w firmie „Smart Education”, prezentującej „Blackboard”. Jego atutami jest również to, że ma wielorakie zastosowania n.p.: równie dobrze sprawdza się w zarządzaniu dydaktyką jak i na przykład biurem karier czy administracją szkolną. Można go też zintegrować z systemami, które dotychczas funkcjonowały na uniwersytecie. „Blackboard” ma na swoim koncie ponad cztery tysiące wdrożeń w różnych instytucjach na całym świecie. W Polsce działa m.in. w AGH, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009