Aktualności

Zajęcia prowadzone na potrzeby pracodawców

W semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 pracodawcy zaczną prowadzić zajęcia ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku. Na początek przewidziane są zajęcia zajęcia pt. „Praca z młodzieżą w środowisku placówki zamkniętej” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Będzie je prowadził ks. dr Piotr Sosnowski, Dyrektor Pedagogiczny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Ich celem będzie przybliżenie studentom pedagogiki praktycznych elementów pracy w ośrodku wychowawczym. Studenci poznają specyfikę placówki oraz system prewencyjny stosowany przez wychowawców ośrodka. Zdobyte doświadczenie pozwoli studentom stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności wymaganych przez pracodawców. W semestrze letnim również na Wydziale Pedagogiki i Psychologii mgr Maciej Rutkowski, dyrektor Zakładu Poprawczego w Białymstoku oraz mgr Pawła Niewodowskiego przeprowadzą „Trening uwrażliwiający”. Będą to warsztaty wyjazdowe – uczestnicy będą mogli się lepiej poznać, obserwować swoje zachowanie nie tylko podczas „laboratoryjnych” zajęć, ale również w sytuacjach naturalnych. Wśród oczekiwanych efektów realizacji programu są m.in.: zdobycie wiadomości na temat form i metod pracy ZP Białystok oraz praktycznych umiejętności postępowania z nieletnimi umieszczonymi w instytucjach wychowawczych i resocjalizujących. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych deklaruje gotowość przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacja z elementami negocjacji” oraz „Wdrażanie projektów i zarządzanie nimi”. Do prowadzenia zajęć przygotowują się też firmy EKOTON i OPTIMUS S.A.

... powrót do aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009