Aktualności

7 lipca br. odbyło się spotkanie robocze w firmie STS Elektronik Optimus SA Partner. Dyskusja dotyczyła tworzenia portalu do kontaktów studentów z pracodawcami.Od lewej: Anna Rybak, Michał Sawicki (analityk IT), Stanisław Sakowicz, Michał Sidoruk i Krzysztof Popowski.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009