Aktualności

Jednym z najważniejszych celów projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” jest nawiązanie przez Uniwersytet w Białymstoku kontaktów ze środowiskiem biznesu. 7 lipca o godz. 19 w restauracji „Zebra” z inicjatywy Pani Danuty Kaszyńskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klubem Kobiet Biznesu. Osoby zaangażowane w projekt przedstawiły jego założenia oraz zachęcały przedsiębiorców do współpracy. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie, nawiązane zostały nowe, rokujące kontakty.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009