Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapoznałam się z utworzonymi przez Państwa scenariuszami zajęć. Są one merytorycznie bardzo dobre! Sporządziłam bazę podstawowych informacji o scenariuszach, które już zostały utworzone. Okazało się, że w bazie są 83 pozycje. Bardzo proszę o:
  1. uzupełnienie brakujących informacji w scenariuszach (np. w niektórych scenariuszach brakuje nazwy przedmiotu),
  2. zgłaszanie się do prowadzących zajęcia tych osób, które zamierzają prowadzić przedmiot w systemie blended-learning w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010. Zaczniemy procedurę przygotowującą to działanie. Będę pisała pisma do Państwa zwierzchników z prośbą o pozwolenie na pilotażowe wdrożenie wskazanego przedmiotu. Dlatego też bardzo proszę o podanie informacji, jaki przedmiot będzie realizowany w trybie blended-learning, w jakim wymiarze godzin, na którym roku i na jakim rodzaju studiów. Proszę również o wskazanie, do kogo mam pisać pismo (dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry czy jeszcze ktoś inny – ze wskazaniem imienia, nazwiska, tytułu naukowego i stanowiska).
Po otrzymaniu listy osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w nowym systemie w najbliższym semestrze będę się kontaktowała osobiście z każdym z Państwa.

Opracowane zostały standardy, których należy przestrzegać, przygotowując materiały do kursu. Są one umieszczone tutaj.

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Rybak


... powrót do aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009