Aktualności

Studia-praca. Szybkie łącze

Uniwersytet w Białymstoku uruchomił w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” portal do kontaktu studentów z pracodawcami. Jest to zupełnie nowatorski projekt w naszym regionie, wychodzący naprzeciw społecznym oczekiwaniom, by kształcić mając także na uwadze aktualne wymogi rynku.

Portal jest bardzo prosty w swym założeniu i w obsłudze. Ma działać na zasadzie spółdzielni pracy, ale pośrednictwo będzie w pełni zinformatyzowane, odbywać się ma jedynie drogą elektroniczną. Zarejestrowany na portalu student będzie mógł wpisać jakie ma oczekiwania, w jakim czasie jest dyspozycyjny, jakie ma zawodowe preferencje i doświadczenia. Dla wielu będzie to pierwsza konfrontacja teorii wyniesionej z zajęć z życiem, czyli praktyką w firmie. Pracodawca z kolei będzie mógł zgłosić swoje zapotrzebowanie kadrowe. Będzie też miał możliwość, by zatrudnić studenta określonego kierunku, którego zainteresowania są zbieżne ze specyfiką proponowanej pracy, a nie kogoś z przypadku. Oferty będą podzielone na prace sezonowe, staże i na stałe.

Portal celowo uruchamiany jest na początku wakacji. Chodzi o to, by dać studentom możliwość pracy w wolne miesiące i poratować pracodawców w okresie urlopowym, kiedy często brakuje rąk do pracy.

UwB jest pierwszą uczelnią na Podlasiu, która stworzyła takie narzędzie, ułatwiające studentom i absolwentom poszukiwanie pracy. Portal powstał w ramach unijnego projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”, realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jego twórcy szacują, że w już w pierwszym roku skorzysta z niego około 200 pracodawców i 4000 studentów.

Projekt jest niekomercyjny. Jego celem jest ożywienie i unowocześnienie lokalnego rynku pracy, działanie na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego, włączenie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla podlaskiego biznesu.


Adres portalu: http://studia-praca.uwb.edu.pl/
... powrót do aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009