Aktualności

Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku w ramach zadania nr 4 projektu Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami. Numer ogłoszenia: 238217 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Szczegóły: www lub pdf


... powrót do aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009