Aktualności

Elektroniczna rewolucja na UwB

W grudniu na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach projektu ”Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” uruchomiona została platforma e-learningowa, która jest częścią systemu BlackBoard. Oznacza to zrewolucjonizowanie dotychczas stosowanych na uniwersytecie metod nauczania.

- Jest to pierwszy krok białostockiego uniwersytetu, wprowadzający go na nowe tory dydaktyczne. E-learning czyli zdalne nauczania to wymóg naszych czasów – mówi dr Anna Rybak, koordynator projektu.”Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”, realizowanego na UwB.
Dzięki platformie studenci i pracownicy naukowi, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w zajęciach od teraz będą mogli zdobywać wiedzę za pośrednictwem Internetu. Możemy wyprowadzić proces kształcenia na zewnątrz. Zamierzamy przygotować kursy anglojęzyczne, żeby przyciągnąć studentów z zagranicy.

- Bardzo zaawansowana jest integracja platformy Blackboard z systemem USOS - tłumaczy dr Rybak, oznacza to, że konta studentów na platformie są zakładane na podstawie rejestracji w USOS-ie - nie potrzeba żadnych dodatkowych zapisów. Jest to pierwsza taka integracja w Polsce.

Projekt nabiera dużego tempa. Już około 170 nauczycieli akademickich ukończyło szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Blackboard i tworzenia kursów e-learningowych. W ramach szkolenia stworzono około 100 scenariuszy kursów e-learningowych do przedmiotów nauczanych na wszystkich wydziałach uczelni. 11 przedmiotów jest wdrażanych w trybie blended-learning w bieżącym semestrze w ramach pilotażu. Rusza realizacja przedmiotów prowadzonych przez pracodawców na Wydziałach: Pedagogiki i Psychologii, Historyczno-Socjologicznym, Matematyki i Informatyki.
(BIiP)

Raster
Projekt „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” ” realizowany jest na Uniwersytecie Białymstoku z funduszy unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego twórcami są naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki UwB. Projekt rozpoczął się w lutym 2009 roku i potrwa do końca lipca 2011. Koszt jego realizacji wynosi 3 mln złotych. Weźmie w nim w sumie udział około 6 000 studentów UwB; 300 nauczycieli akademickich; 200 przedsiębiorców.


... powrót do aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009