Kontakt

Koordynatorzy    
dr Anna Rybak   aniar1@onet.eu
mgr inż. Michał Sidoruk   m.sidoruk@uwb.edu.pl
mgr inż. Wiesław Półjanowicz   wpoljan@uwb.edu.pl
mgr inż. Krzysztof Popowski   popowski@ii.uwb.edu.pl

Sekcja Multimedialna   tel. 745 7652
mgr Ewa Grynczel   egrynczel@ii.uwb.edu.pl
mgr Magdalena Kulmaczewska   mkulmaczewska@ii.uwb.edu.pl
mgr Wojciech Zalewski   wzalewski@ii.uwb.edu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009