Pliki do pobrania

 • Regulamin staży dla studentów i absolwentów
  Uniwersytetu w Białymstoku: PDF
 • Delkaracja współpracy: wersja DOC
 • Oświadczenie Zakładu Pracy o gotowości przyjęcia kandydata na staż: wersja DOC
 • Wniosek rekrutacyjny na staż dla studenta/absolwenta Uniwersytetu w Białymstoku: wersja DOC
 • Wniosek o wynagrodzenie za staż: wersja DOC
 • Sprawozdanie za okres odbywania stażu: wersja DOC
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie: wersja DOC (poprawiona)
 • Ankieta dla przedsiębiorcy: wersja DOC
 • Ulotka: PDF (1.1 MB)
 • Regulamin rekrutacji na szkolenia w zakresie kształcenia zdalnego: PDF
 • Regulamin wyboru pilotażowych kursów przedmiotów prowadzonych w formie kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w Białymstoku: PDF
 • Regulamin wyboru pilotażowych kursów przedmiotów prowadzonych w formie kształcenia mieszanego (blended learning) na Uniwersytecie w Białymstoku: wersja DOC
 • Regulamin ubiegania się nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku o finansowanie szkoleń autoryzowanych: wersja DOC
 • Wniosek o finansowanie szkoleń autoryzowanych: wersja DOC
 • Regulamin ubiegania się nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku o finansowanie staży/szkoleń w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych: wersja DOC
 • Wniosek o finansowanie stażu/szkolenia: wersja DOC
 • Regulamin wyboru pracodawców w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów: wersja DOC
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009