Aktualności

Uczestnicy konferencji inaugurującej projekt „Nowoczesne i efektywne i kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” zgodnie stwierdzili, że jest to przedsięwzięcie długo oczekiwane przez środowisko akademickie w regionie i może podnieść rangę Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja rozpoczynająca projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się 23 kwietnia o godz. 16 w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Gości powitała dr Anna Rybak, koordynator projektu. Potem jako reprezentant władz uczelni głos zabrał dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB, prorektor do spraw organizacji i rozwoju Uniwersytetu.

- Projekt podniesie jakość kształcenia i wzbogaci ofertę edukacyjną Uniwersytetu w Białymstoku – powiedział i przyznał, że jest to innowacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym rozwoju uczelni jako instytucji nowoczesnej, działającej za pomocą najnowszych mediów. Dodał też, że sam już się zapisał na szkolenie.
Dr Anna Rybak przedstawiła w skrócie koncepcję, na bazie której powstał projekt, harmonogram jego realizacji oraz grupy, które z niego skorzystają.

Środowisko biznesowe reprezentował Stanisław Sakowicz, dyrektor STS Elektronik OPTIMUS S.A. w Białymstoku. Przyznał, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania konkretnych zadań w firmie, a o takich wcale nie jest łatwo.

- Często przychodzą po prostu „zieloni” – mówił. - Dlatego sensowny wydaje mi się projekt, który umożliwi pracodawcom udział w procesie kształcenia, bo to oni najlepiej znają potrzeby rynku i najszybciej reagują. Pracodawca będzie miał pewność, że zatrudnia absolwenta dobrze przygotowanego do pracy.

Ze strony studentów wystąpiła Urszula Bondaruk, przewodnicząca WRS na Wydziale Matematyki i Informatyki. Ona z kolei uznała za bardzo istotna tą cześć projektu, która dotyczy wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów pierwszych lat.

- Poziom szkolnej wiedzy z tych przedmiotów jest coraz niższy – powiedziała. – Dlatego coraz mniej jest chętnych wybierających kierunki ścisłe. Taka inicjatywna może niektórych ośmielić. Dla nas jako studentów bardzo ważne jest też poznanie realiów panujących w lokalnych firmach.

Na konferencję przyszło kilkadziesiąt osób. Pytali o szczegóły projektu, także te dotyczące finansów. Dyskusja kontynuowana była przy stolikach kawowych.Uczestników konferencji powitał dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB prorektor do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Anna Rybak wraz z zespołem koordynującym projekt.Goście mieli merytoryczne pytania, zespół prowadzący projekt udzielał wyczerpujących odpowiedzi.Stanisław Sakowicz, dyrektor STS Elektronik Optimus S.A. Partner udziela wywiadu Radiu Białystok.Dyskusja po konferencji.Wymiana poglądów przy kawie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009