Kursy i szkolenia

Informacje na temat szkoleń dla nauczycieli akademickich w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”:
  • szkolenia powinny być autoryzowane,
  • przewidziano 20 szkoleń autoryzowanych,
  • dziedziny szkoleń: informatyka (sieci, grafika, bezpieczeństwo, bazy danych), pakiety statystyczne, biologia molekularna, fizyka i inne, na które jest zapotrzebowanie,
  • koszt pojedynczego szkolenia to 5000 zł i obejmuje tylko szkolenie.
Informacje na temat staży w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”:
  • przewidziano 20 takich staży,
  • koszt pojedynczego szkolenia to 3400 zł i obejmuje: przejazdy, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety.
Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. współpracy z przedsiębiorcami – mgr inż. Krzysztofem Popowskim – e-mail: popowski@ii.uwb.edu.pl.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009