Zespół prowadzący projekt

 • dr Anna Rybak - Instytut Informatyki
  (koordynator projektu)
 • mgr inż. Michał Sidoruk - Dział Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych
  (koordynator do spraw informatycznych)
 • mgr inż. Wiesław Półjanowicz - Instytut Informatyki
  (koordynator do spraw kształcenia na odległość)
 • mgr inż. Krzysztof Popowski - Instytut Informatyki
  (koordynator do spraw współpracy z przedsiębiorcami)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009