Współpraca z przedsiębiorcami


Zajęcia prowadzone przez pracodawców


Rok 2009
 • Przedmiot: Praca z młodzieżą w środowisku placówki zamkniętej
  Zakład pracy: Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko w Różanymstoku
  Wydział: Pedagogiki i Psychologi
  Ilość godzin: 30

Rok 2010
 • Przedmiot: Ssystencja wychowawcza w działalności prewencyjnej
  Zakład pracy: Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko w Różanymstoku
  Wydział: Pedagogiki i Psychologi
  Ilość godzin: 30
 • Przedmiot: Warsztaty rozwoju osobistego
  Zakład pracy: Zakład Poprawczy w Białymstoku
  Wydział: Pedagogiki i Psychologi
  Ilość godzin: 30
 • Przedmiot: Trening uwrażliwiający
  Zakład pracy: Zakład Poprawczy w Białymstoku
  Wydział: Pedagogiki i Psychologi
  Ilość godzin: 30
 • Przedmiot: Zarządzanie projektami miękkimi
  Zakład pracy: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
  Wydział: Historyczno-Socjologiczny
  Ilość godzin: 30
 • Przedmiot: Komunikacja społeczna
  Zakład pracy: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
  Wydział: Historyczno-Socjologiczny
  Ilość godzin: 30
 • Przedmiot: Zastosowania narzędzi matematycznych w zarządzaniu bankiem
  Zakład pracy: PKO Bank Polski
  Wydział: Matematyki i Informatyki
  Ilość godzin: 18

Rok 2010
 • Przedmiot: Prawo Pracy
  Zakład pracy: Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  Wydział: Prawa
  Ilość godzin: 15
 • Przedmiot: Rachunkowość komputerowa
  Zakład pracy: Urząd Gminy Sokoły
  Wydział: Matematyki i Informatyki
  Ilość godzin: 15
 • Przedmiot: Bezpieczeństwo danych w firmie
  Zakład pracy: STS Elektronik Stanisław Sakowicz Optimus SA Partner
  Wydział: Matematyki i Informatyki
  Ilość godzin: 15
 • Przedmiot: Projektowanie i tworzenie stron WWW
  Zakład pracy: WEBCREO Nowy Wymiar Internetu
  Wydział: Matematyki i Informatyki
  Ilość godzin: 15
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009