Aktualności

W dniu 23 listopada odbyły się pierwsze zajęcia szkoleń kardy akademickiej z zakresu e-learningu. Szkolenie to jest częścią projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”. Pierwsze spotkania z grupami otwierała koordynator projektu dr Anna Rybak oraz koordynator do spraw kształcenia na odległość mgr inż. Wiesław Półjanowicz. Po obszernym wprowadzeniu odnośnie realizacji projektu dr Anna Rybak odpowiadała na ewentualne pytania.

Wszyscy chętni podzieleni zostali na 16 osobowe grupy szkoleniowe a zajęcia odbywają się budynku Instytutu Informatyki UwB przy ulicy Sosnowej 64. Szkolenia prowadzą pracownicy Sekcji Multimedialnej: Grzegorz Popławski, Marek Stankiewicz oraz Wojciech Zalewski.


Koordynator projektu dr Anna Rybak rozpoczyna pierwsze zajęcia


Mgr Wojciech Zalewski podczas prowadzenia szkolenia kadry akademickiej z zakresu e-learningu


Pierwsze zajęcia szkoleń kadry akademickiej z zakresu e-learningu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009